O nama

Udruženje Jasno i glasno osnovano je 2017. godine. Čine ga entuzijasti mlađe i srednje generacije zainteresovani za ideje građanskog aktivizma i participacije, socijalne pravde, uvažavanja socijalnih razlika, odgovorno vršenje javnih funkcija i političku odgovornost za izgovoreno i učinjeno u političkom radu. Društvo jednakih šansi, pravične redistribucije društvenog bogatstva, inkluzije građana u realno odlučivanje, brige o marginalnim grupama, sredini i životinjama, u fokusu je našeg delovanja.

Udruženje je organizovano na načelima ravnopravnosti, bez hijerarhije i lidera. Usmereno je na aktivnosti u skladu sa preferencijama i stručnošću i teži da uključi širok spektar aktivista i stručnjaka nezavisno od članstva u udruženju.

poster
Transparent Jasno i glasno, zaštitni znak protesta u Požarevcu 2019. godine
jasno i glasno
Članovi Udruženja na protestu, 2019.godine
marija1
Akcije tokom predizborne kampanje za predsedičke izbore, 2017
vlad
Protest, 2017.godine

kont

Udruženje je formirano na osnivačkoj skupštini, 19.04.2017. godine i nedugo zatim i registrovano u skladu sa zakonom. Osnivači udruženja su: Jelena Mladenović, kinolog, Stevan Stanojević, dr.veterinarske medicine, Nevena Jacić, master fizičke-hemije, Vladimir Radovanović, master ekonomije, Marija Simić Lazarević, dipl.pravnik, Miloš Vasiljević, student, Ivan Lazarević, dipl.pravnik, Dalibor Lukić, sportski radnik i Saša Jovanović. Osnivači su istovremeno i bili i prvi članovi Glavnog odbora Udruženja.

tri

mi
Otvaranje prostorija, osnivači i gosti

Udruženje je odlučno da se založi i aktivno radi na pitanjima ključnim za građane Požarevca i okoline-da podnosi inicijative i predstavke, organizuje akcije na terenu, održava tribine i edukacije, itd. Udruženje ima nameru da samo, kao i u saradnji sa drugim pokretima i organizacijama sličnih ciljeva i programskih načela, radi na unapređenju-načela pravde, načela socijalne pravde, vladavine prava, načela ljudskih i dečijih prava i ohrabri građane da se toj borbi aktivno priključe.

Udruženje se u javnosti pretežno pozicioniralo konstruktivnim kritikama vršilaca javnih ovlašćenja i insistiranjem na sprezi novih ili neukaljanih ljudi i ideja pod motom “Ni Kurta ni Murta” pod kojim su nastupali na požarevačkim protestima 2018/2019. godine.

Na poslednjoj skupštini Udruženja izabrani su novi članovi Glavnog odbora i izglasane izmene Statuta i druge značajne odluke. Udruženje je zadržalo svoju samostalnost, a saradnja je ocenjena neophodnom kada su u pitanju vrednosti koje delimo sa drugim subjektima.

80747555_811905595922305_1215320687858679808_n
Zakuska nakon skupštine Udruženja održane 26.12.2019. godine
81229164_755157914981062_6753927744741965824_n
Glavni odbor: Vladimir S. Radovanović, Marija Simić Lazarević, Ivan Lazarević, Nevena Jacić, Vojkan Lazarević

Borba Udruženja protiv izgradnje spalionice opasnog otpada traje već devet meseci i ušla je u drugu godinu uz značajno interesovanje sugrađana.

спалионица 6
Peticija protiv spalionice
nkm
Učešće na protestima u Beogradu, 13.04.2019. godine

Udruženje koristi kao alatke u širenju svojih ideja performanse, društvene mreže, zahteve, upite i prijave protiv nadležnih organa, tribine i edukacije.

poster
Performans uoči dolaska predsednika, A. Vučića
tribina radna prava
Tribina o radnim pravima, 2018. godine u zajedničkoj organizaciji sa DJB Požarevac

Pokret je ponosan na svoje učešće na protestima u Požarevcu, Valjevu, Beogradu, Požarevcu, Kostolcu i nastupe svojih predstavnika.