O nama

Udruženje Jasno i glasno osnovano je 2017. godine. Čine ga entuzijasti mlađe i srednje generacije zainteresovani za ideje građanskog aktivizma i participacije, socijalne pravde, uvažavanja socijalnih razlika, odgovorno vršenje javnih funkcija i političku odgovornost za izgovoreno i učinjeno u političkom radu. Društvo jednakih šansi, pravične redistribucije društvenog bogatstva, inkluzije građana u realno odlučivanje, brige o marginalnim grupama, sredini i životinjama, u fokusu je našeg delovanja.

Udruženje je organizovano na načelima ravnopravnosti, bez hijerarhije i lidera. Usmereno je na aktivnosti u skladu sa preferencijama i stručnošću i teži da uključi širok spektar aktivista i stručnjaka nezavisno od članstva u udruženju.

jasno i glasno

 

marija1vlad

kont

Udruženje je formirano na osnivačkoj skupštini, 19.04.2017. godine i nedugo zatim i registrovano u skladu sa zakonom. Osnivači udruženja su: Jelena Mladenović, kinolog, Stevan Stanojević, dr.veterinarske medicine, Nevena Jacić, master fiziko-hemije, Vladimir Radovanović, dipl.ekonomista, Marija Simić Lazarević, dipl.pravnik, Miloš Vasiljević, student, Ivan Lazarević, dipl.pravnik, Dalibor Lukić, sportski radnik i Saša Jovanović. Osnivači su istovremeno i članovi Glavnog odbora udruženja. U međuvremenu, Dalibor Lukić i Miloš Vasiljević istupili su iz udruženja, te će na redovnoj godišnjoj skupštini biti izabrani novi članovi i dopunjen sastav.

tri

 

mi

Otvaranje prostorija, osnivači i gosti

Udruženje je odlučno da se založi i aktivno radi na pitanjima ključnim za građane Požarevca i okoline-da podnosi inicijative i predstavke, organizuje akcije na terenu, održava tribine i edukacije, itd. Udruženje ima nameru da samo, kao i u saradnji sa drugim pokretima i organizacijama sličnih ciljeva i programskih načela, radi na unapređenju-načela pravde, načela socijalne pravde, vladavine prava, načela ljudskih i dečijih prava i ohrabri građane da se toj borbi aktivno priključe.