Unutrašnja struktura i organizacija

Pokret Jasno i glasno ima sledeće organe: Skupštinu Pokreta kao najviši organ svih članova, Glavni odbor kao izvršni organ, zastupnike Pokreta, generalnog sekretara Pokreta i Politički savet. Zadatke poverava na načelu kompetencija, a odnosi između organa zasnivaju se na ravnoteži i ravnomernoj podeli nadležnosti i ovlašćenja, bez koncentracije moći kod bilo kog organa ili pojedinca. Pokret ponosno okuplja ljude različitih profesionalnih profila i nivoa obrazovanja, insistirajući na aktivizmu, vrednostima časnog političkog delovanja, socijalne pravde i pluralizma mišljenja. Dobrodošli ste da nam se pridružite.

Glavni odbor u tekućem mandatu čine:

Nevena Jacić

 • Rođena u Požarevcu, 1984.
 • Studirala na Fakultetu za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
 • Master akademske studije, zvanje: Master fiziko-hemičar
 • Nastavnik fizike, OŠ „Sveti Sava“ Požarevac, profesor u Gimnaziji u Požarevcu
 • Razočarana nepristojnošću života u Srbiji i diktaturom vladajućeg režima pružila bih svoj maksimum u borbi za pravednu i pristojnu Srbiju za sve ljude u njoj. Pobornik zakona o lustraciji. Borac protiv stranačkog zapošljavanja nestručnog kadra. Posvetila bih se i pitanju zdravlja nacije, koje je posle bombardovanja razoreno pandemijom karcinoma. Ulaganje u zdravlje je najznačajnije ulaganje u održivi razvoj društva i zemlje.
 • Predsednik je Glavnog odbora Pokreta

Marija Simić Lazarević

 • Rođena 1977. u Kruševcu
 •  Diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu, pravosudni smer, zvanje: dipl.pravnik i položila pravosudni ispit
 • Radila u Koncernu „Bambi“ a.d. Požarevac: oblast hartija od vrednosti, zastupanje, obezbeđenje potraživanja, normativni akti Koncerna, poslovi pripreme sednica AD, nacrti ugovora trgovinskog prava, itd
 • Radila je Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, oblast :radnog prava i rešavanje o pravima iz PIO
 • Advokat je počev od aprila 2021.godine
 • Interesovanja koja ima u političkom radu jesu pružanje  ličnog primera i motivacija drugih za politički aktivizam, izrada peticija, predstavki, prijava i inicijativa, kao i drugih podnesaka radi zaštite demokratije i zakonitosti, borbe protiv korupcije i kriminala, prava po osnovu rada, zaštite i brige o životinjama. U političkom spektru je opredeljena za leve ideje snažne socijalne zaštite, brige o marginalnim grupama i pravično društvo koje ne rukovodi i usmerava jedino i primarno profit i potrošnja.
 • Punomoćnik je Pokreta i član Glavnog odbora

Ivan Lazarević

 • Rođen u Požarevcu, 1978.
 • Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu , privredni smer, 2009.
 • Radi kao šef Pravne službe ZU „Apoteka“ Požarevac-celokupna pravna regulativa, radni odnosi, javne nabavke, izrada opštih akata, nacrta ugovora i drugih pravnih poslova, učešće i priprema sednica organa ZU
 • Zalaže se za vladavinu prava, demokratsko društvo levog centra, jednaka pravila i mogućnosti za sve bez izuzetka, unapređenje prava radnika, poboljšanje ekonomskog položaja, uvođenje principa odgovornosti kod ljudi na javnim funkcijama, unapređenje i podizanje svesti o značaju dobrobiti životinja
 • Zastupnik je Pokreta i član Glavnog odbora

Vladimir S. Radovanović

 • Rođen u Požarevcu, 1985.
 • Ekonomsko-trgovinska škola Požarevac-ekonomski tehničar-2002.
 • Diplomirao i stekao zvanje dipl.ekonomiste, MEF -2016.
 • Zaposlen u OŠ Sveti Sava Požarevac, na mestu: šef računovodstva
 • Opozicione orijentacije i demokratskih vrednosti slobodnog društva
 • Potpredsednik je Glavnog odbora Pokreta

Vojkan Lazarević

 • Rođen 1978. godine
 • Radi u JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac
 • Generalni sekretar je Pokreta