Autizam, upoznajmo ga, da bismo razumeli

    Autizam je jedan od najvećih strahova roditelja i ovu dijagnozu je teško prihvatiti, a još teže i živeti s njom. Ovo važi za sva područja planete u većoj ili manjoj meri, ali tim pre u Srbiji, gde izostaje društvena i državna podrška i u bezazlenijim i jednostavnijim situacijama. Bojana Selaković u listu Danas, …

Continue reading Autizam, upoznajmo ga, da bismo razumeli