Zahtev Gradu za informacije o statusu odgovornih lica u JKP Vodovod i kanalizacija

Imajući u vidu da su konstituisani Skupština grada, kao i Gradsko veće, a da je u njihovoj nadležnosti izbor i razrešenje direktora i drugih upravljačkih organa javnih preduzeća, Pokret je uputio nadležnima u gradskoj upravi niz pitanja od javnog značaja. Ona se odnose na trenutno stanje u JKP „Vodovod i kanalizacija“ u pogledu odgovornog lica-direktora …

Continue reading Zahtev Gradu za informacije o statusu odgovornih lica u JKP Vodovod i kanalizacija

Podela flajera i informisanje građana o aferi “Vodovod” u organizaciji Pokreta

Članovi Pokreta u četvrtak, 03.09. tekuće godine, delili su flajere i informisali građane o aferi decenije u Požarevcu, čiji su akteri čelni ljudi JKP Vodovod i kanalizacija-v.d. direktora i Nadzorni odbor, a koja je ugrozila poslovanje, likvidnost i solventnost preduzeća i vodosnabdevanje na dugi rok. Da podsetimo, zbog restitucije starog prostora je u perspektivi bila …

Continue reading Podela flajera i informisanje građana o aferi “Vodovod” u organizaciji Pokreta

Predstavka Agenciji za borbu protiv korupcije protiv v.d. direktora JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac

Pokret Jasno i glasno je podneo predstavku Agenciji za borbu protiv korupcije, imajući u vidu član 27. i 32. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Po stupanju na dužnost v.d. direktora JKP Vodovod i kanalizacija, Aleksandar Dimitrijević je doneo novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, čime je omogućeno da njegova supruga, Jagoda …

Continue reading Predstavka Agenciji za borbu protiv korupcije protiv v.d. direktora JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac

Ozbiljne zloupotrebe i ništave radnje prilikom konstituisanja skupštine opštine Kučevo

Po održanim lokalnim izborima u Kučevu, izborna komisija je u izveštaju utvrdila da su mandate dobili: lista Aleksandar Vučić-Za našu decu (35), Ivica Dačić-Socijalistička partija Srbije (5), Zajedno za promene Koalicija Jedinstvena Srbija-Vlaška narodna stranka (2), Vlaška stranka Most (1). Predsednik iz prethodnog saziva je,  u skladu sa propisima, sazvao konstitutivnu sednicu skupštine opštine Kučevo …

Continue reading Ozbiljne zloupotrebe i ništave radnje prilikom konstituisanja skupštine opštine Kučevo

Prijava Komori izvršitelja iz Požarevca zbog kršenja pravila etike

  Poret Jasno i glasno podneo je Komori javnih izvršitelja prijavu protiv Marka Nikolića iz Požarevca u skladu sa članom 527. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, budući da je izvršio teže disciplinske povrede Etičkog kodeksa javnih izvršitelja koje su dovele do teškog ugrožavanja ugleda javnih izvršitelja, i to povredu načela dostojnosti, zakonitosti, nespojivosti funkcije sa …

Continue reading Prijava Komori izvršitelja iz Požarevca zbog kršenja pravila etike

Podnet zahtev DRI da sprovede reviziju i preduzme mere prema JKP Vodovod i kanalizacija

Pokret Jasno i glasno podneo je predlog za obavljanje revizije kod subjekta revizije- JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac i preduzimanje mera u nadležnosti Državne revizorske institucije, a u pogledu zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora na deset godina i u vrednosti od preko milion evra bez PDV. Postoji osnovana sumnja da su likvidnost i solventnost …

Continue reading Podnet zahtev DRI da sprovede reviziju i preduzme mere prema JKP Vodovod i kanalizacija

Zahtev pravobranilaštvu da poništi štetan ugovor JKP Vodovod i kanalizacija

Gradsko javno pravobranilaštvo obavešteno je o štetnom ugovoru JKP VODOVOD I KANALIZACIJA i podneli smo ZAHTEV ZA POKRETANJE POSTUPKA PONIŠTENJA ŠTETNOG UGOVORA I ZAŠTITU PRAVA I INTERESA GRADA POŽAREVCA Obzirom na to da je ugovor uzmeđu JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac i NN lica br. 01-3877.1 od 8.6.2020. zaključen posle sprovedenog nezakonitog postupka za koji …

Continue reading Zahtev pravobranilaštvu da poništi štetan ugovor JKP Vodovod i kanalizacija

Krivična prijava protiv odgovornih u JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac i s njima povezanih lica u aferi decenije u Požarevcu

Na ovaj način, pod okriljem korone i u postupku fingirane hitnosti, JKP Vodovod i kanalizacija pribavio je u zakup prostor po astronomskoj ceni i na period od deset godina, ne vodeći računa o tome da obavlja delatnost od javnog interesa i da nije tržišni subjekt, oštetivši ovo preduzeće i Grad kao osnivača, te propustivši da svoju imovinu uveća pribavljanjem u svojinu, pa tako postoje osnovi sumnje da je tokom ovog postupka učinjeno više krivičnih dela i da je rečo radnjama nesumnjivo nedomaćinskog poslovanja koje može ugroziti likvidnost preduzeća i vodosnabdevanje koje je delatnost opšteg interesa.

Poziv građanskim inicijativama za promenu režima i preobražaj sistema

Pokret Jasno i glasno je sa ostalim članovima UGP uputio poziv za stvaranje širokog fronta: U nameri da doprinesu smanjenju društvenih konflikata i narastajućeg verbalnog i fizičkog nasilja u društvu; Imajući u vidu izražene prepreke društvenom razvoju, političko-pravnoj reformi i humanom preporodu; Smatrajući da su civilne inicijative u ovom trenutku najzdravije, najdelatnije i najkredibilnije tkivo …

Continue reading Poziv građanskim inicijativama za promenu režima i preobražaj sistema

Čerupanje novca građana-slučaj zakupa JKP Vodovod i kanalizacija, zaključenje štetnog ugovora pod okriljem korone

Tragom oglasa za uzimanje u zakup prostora za potrebe JKP "Vodovod i kanalizacija" , saznali smo da je navedenom preduzeću potreban novi poslovni prostor. Stoga smo se obratili navedenom preduzeću sa namerom da dobijemo odgovore u interesu javnosti-o prostoru koji je preduzeće uzelo u zakup, zakupodavcuu i lokaciji, kao i ugovorenim uslovima. Dobijeni odgovor otvara …

Continue reading Čerupanje novca građana-slučaj zakupa JKP Vodovod i kanalizacija, zaključenje štetnog ugovora pod okriljem korone