Ozbiljne zloupotrebe i ništave radnje prilikom konstituisanja skupštine opštine Kučevo

Po održanim lokalnim izborima u Kučevu, izborna komisija je u izveštaju utvrdila da su mandate dobili: lista Aleksandar Vučić-Za našu decu (35), Ivica Dačić-Socijalistička partija Srbije (5), Zajedno za promene Koalicija Jedinstvena Srbija-Vlaška narodna stranka (2), Vlaška stranka Most (1). Predsednik iz prethodnog saziva je,  u skladu sa propisima, sazvao konstitutivnu sednicu skupštine opštine Kučevo …

Continue reading Ozbiljne zloupotrebe i ništave radnje prilikom konstituisanja skupštine opštine Kučevo

Prijava Komori izvršitelja iz Požarevca zbog kršenja pravila etike

  Poret Jasno i glasno podneo je Komori javnih izvršitelja prijavu protiv Marka Nikolića iz Požarevca u skladu sa članom 527. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, budući da je izvršio teže disciplinske povrede Etičkog kodeksa javnih izvršitelja koje su dovele do teškog ugrožavanja ugleda javnih izvršitelja, i to povredu načela dostojnosti, zakonitosti, nespojivosti funkcije sa …

Continue reading Prijava Komori izvršitelja iz Požarevca zbog kršenja pravila etike

Podnet zahtev DRI da sprovede reviziju i preduzme mere prema JKP Vodovod i kanalizacija

Pokret Jasno i glasno podneo je predlog za obavljanje revizije kod subjekta revizije- JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac i preduzimanje mera u nadležnosti Državne revizorske institucije, a u pogledu zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora na deset godina i u vrednosti od preko milion evra bez PDV. Postoji osnovana sumnja da su likvidnost i solventnost …

Continue reading Podnet zahtev DRI da sprovede reviziju i preduzme mere prema JKP Vodovod i kanalizacija

Zahtev pravobranilaštvu da poništi štetan ugovor JKP Vodovod i kanalizacija

Gradsko javno pravobranilaštvo obavešteno je o štetnom ugovoru JKP VODOVOD I KANALIZACIJA i podneli smo ZAHTEV ZA POKRETANJE POSTUPKA PONIŠTENJA ŠTETNOG UGOVORA I ZAŠTITU PRAVA I INTERESA GRADA POŽAREVCA Obzirom na to da je ugovor uzmeđu JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac i NN lica br. 01-3877.1 od 8.6.2020. zaključen posle sprovedenog nezakonitog postupka za koji …

Continue reading Zahtev pravobranilaštvu da poništi štetan ugovor JKP Vodovod i kanalizacija

Krivična prijava protiv odgovornih u JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac i s njima povezanih lica u aferi decenije u Požarevcu

Na ovaj način, pod okriljem korone i u postupku fingirane hitnosti, JKP Vodovod i kanalizacija pribavio je u zakup prostor po astronomskoj ceni i na period od deset godina, ne vodeći računa o tome da obavlja delatnost od javnog interesa i da nije tržišni subjekt, oštetivši ovo preduzeće i Grad kao osnivača, te propustivši da svoju imovinu uveća pribavljanjem u svojinu, pa tako postoje osnovi sumnje da je tokom ovog postupka učinjeno više krivičnih dela i da je rečo radnjama nesumnjivo nedomaćinskog poslovanja koje može ugroziti likvidnost preduzeća i vodosnabdevanje koje je delatnost opšteg interesa.

Poziv građanskim inicijativama za promenu režima i preobražaj sistema

Pokret Jasno i glasno je sa ostalim članovima UGP uputio poziv za stvaranje širokog fronta: U nameri da doprinesu smanjenju društvenih konflikata i narastajućeg verbalnog i fizičkog nasilja u društvu; Imajući u vidu izražene prepreke društvenom razvoju, političko-pravnoj reformi i humanom preporodu; Smatrajući da su civilne inicijative u ovom trenutku najzdravije, najdelatnije i najkredibilnije tkivo …

Continue reading Poziv građanskim inicijativama za promenu režima i preobražaj sistema

Čerupanje novca građana-slučaj zakupa JKP Vodovod i kanalizacija, zaključenje štetnog ugovora pod okriljem korone

Tragom oglasa za uzimanje u zakup prostora za potrebe JKP "Vodovod i kanalizacija" , saznali smo da je navedenom preduzeću potreban novi poslovni prostor. Stoga smo se obratili navedenom preduzeću sa namerom da dobijemo odgovore u interesu javnosti-o prostoru koji je preduzeće uzelo u zakup, zakupodavcuu i lokaciji, kao i ugovorenim uslovima. Dobijeni odgovor otvara …

Continue reading Čerupanje novca građana-slučaj zakupa JKP Vodovod i kanalizacija, zaključenje štetnog ugovora pod okriljem korone

Lični stav: Šah-mat u dva koraka,javni interes kao imperativ

U zenitu izbornih sumiranja velike, a lažne pobede A. Vučića i bojkot/antibojkot nadgovaranja i nadmudrivanja  u opoziciji, nameće se nekoliko važnih tema i mogućih zaključaka. Najpre legitimnost izbora i da li je ugrožena ili srušena bojkotom. Otići ćemo korak unazad u prošlost, kada je odlučeno da se pasivnost birača i visoka apstinencija rešava formom, a …

Continue reading Lični stav: Šah-mat u dva koraka,javni interes kao imperativ

I zvanično obustavljen postupak gradnje spalionice opasnog otpada, u pripremi novi zahtev i prijava odboru za rešavanje sukoba interesa

Kako javlja portal e-braničevo, pozivajući se na saopštenje ekološke organizacije RERI, Ministarstvo zaštite životne sredine je investitora, Elias Eco DOO,  obavestilo da nisu ispunjeni uslovi za izgradnju spalionice opasnog otpada na teritoriji Požarevca, čime je potvrđena informacija koju je Pokret prethodno podelio na ovom portalu. Na ovaj način, završila se jednogodišnja borba u koju su …

Continue reading I zvanično obustavljen postupak gradnje spalionice opasnog otpada, u pripremi novi zahtev i prijava odboru za rešavanje sukoba interesa

In memoriam: Milosav Jukić (1956-2020)

Danas je, posle kraće i teške bolesti, u 64. godini preminuo Milosav Jukić, građanski aktivista iz Niša, osnivač udruženja Pravo na pravo i jedan od inicijatora  i potpisnika Sporazuma o saradnji  Udruženih građanskih pokreta. Milosav Jukić bio je omladinski reprezentativac u šahu, diplomirani mašinski inženjer,  radio je u prosveti i privredi, bio je aktivista i …

Continue reading In memoriam: Milosav Jukić (1956-2020)