Predlog Gradonačelniku i Gradskom veću Požarevca da pokrenu postupak stavljanja van snage Plana generalne regulacije “Požarevac 1” kao neustavnog, nezakonitog i štetnog za građane

U prethodnom članku smo, uz pomoć stručnjaka, sagledali pravne i faktičke aspekte usvojenog Plana generalne regulacije Požarevac 1. Link na članak: https://jasnoiglasno012.wordpress.com/2021/01/11/plan-generalne-regulacije-pozarevac-1-nezakonit-pogoduje-investitorima-i-steti-gradanima/ Zainteresovani za temu i probleme urbanističkog planiranja u našem gradu, kao i probleme koji pogađaju veliki broj građana i čije posledice će se tek primetiti u svakodnevnoj praksi, obratili smo se dopisom Gradonačelniku …

Continue reading Predlog Gradonačelniku i Gradskom veću Požarevca da pokrenu postupak stavljanja van snage Plana generalne regulacije “Požarevac 1” kao neustavnog, nezakonitog i štetnog za građane