Serija tribina “Spasimo život životijama”

U prethodnoj godini, Pokret je u saradnji sa Udruženjem "Stich" iz Petrovca na Mlavi započeo seriju tribina i edukacija koje su za predmet imale edukaciju vlasnika, savesno vlasništvo, odgovornost prilikom reprodukcije ljubimaca, potrebu udomljavanja, način lečenja i odgoja, problematiku prihvatilišta i pasa i mačaka lutalica. Pokret će nastaviti da sarađuje sa udruženjima "Stich" i "Požarevačke …

Continue reading Serija tribina “Spasimo život životijama”

Saopštenje Pokreta povodom izmena Krivičnog zakonika i krivičnih dela proganjanja i seksualnog uznemiravanja

Pokret Jasno i glasno zbog niza spekulacija, netačnih informacija i negativnih konotacija koje prate izmene i dopune Krivičnog zakonika, želi da o navedenom obavesti javnost.Pravni tim Pokreta smatra da se ne radi o odredbama protiv udvaranja niti protiv masnih viceva, kako se prezentuje u medijima i na društvenim mrežama , već odredbama koje su izuzetno …

Continue reading Saopštenje Pokreta povodom izmena Krivičnog zakonika i krivičnih dela proganjanja i seksualnog uznemiravanja

Inicijativa Pokreta za izmenu lokalne regulative o stipendiranju učenika

Pokret "Jasno i glasno" podneo je dana 20.06.2017. inicijativu za izmenu Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca (Sl. Glasnik grada Požarevca 18/13). Pokret odredbe smatra elitističkim, suprotim načelu socijalne pravde, dostupnosti obrazovanja i inkluzije marginalnih grupa (socijalno ugroženih, invalida, i sl). Pokret uzima u obzir činjenicu da …

Continue reading Inicijativa Pokreta za izmenu lokalne regulative o stipendiranju učenika

Pokret protiv diskriminacije i mobinga (VIDEO)

Sa sajta poverenika za ravnopravnost citiramo definiciju diskriminacije. (http://ravnopravnost.gov.rs/rs/diskriminacija/sta-je-diskriminacija/) Najjednostavnije rečeno, diskriminacija je nejednako postupanje prema osobi ili nekoj grupi na osnovu nekog njihovog ličnog svojstva, što za posledicu ima nejednakost u šansama da ostvare ustavom i zakonom zagarantovana prava. To je nejednako tretiranje, isključivanje, odnosno dovođenje u podređen položaj pojedinaca ili grupa ljudi koji …

Continue reading Pokret protiv diskriminacije i mobinga (VIDEO)

Novogodišnja proslava za ljubimce

Pokret "Jasno i glasno" zajedno sa Udruženjem "Požarevačke šapice" održao je u ambijentu Caffe Galeria Gatsby & Alexander novogodišnju proslavu za ljubimce. Na ovaj smo način podržali novoosnovano udruženje i promociju savesnog vlasništva, udomljavanja, brige o životinjama i životnoj sredini, kao i sve pet friendly ambijente. Naši su ljubimci uživali, kao i mi, u zajedničkom …

Continue reading Novogodišnja proslava za ljubimce

O nama

  Udruženje Jasno i glasno osnovano je 2017. godine. Čine ga entuzijasti mlađe i srednje generacije zainteresovani za ideje građanskog aktivizma i participacije, socijalne pravde, uvažavanja socijalnih razlika, odgovorno vršenje javnih funkcija i političku odgovornost za izgovoreno i učinjeno u političkom radu. Društvo jednakih šansi, pravične redistribucije društvenog bogatstva, inkluzije građana u odlučivanje o vitalnim …

Continue reading O nama

Hleba i cirkusa

  08.07.2017. Autor: M.Simić Lazarević Danas je gradonačelnik na svojoj stranici obznanio da će narod za predstojeće Ljubičevske konjičke igre zabavljati, između ostalih, i Zdravko Čolić. Latinski jezik i istorija Rimskog carstva dali su mnogo čovečanstvu. Najpre, dali su izreke i metafore koje test podugačkog vremena izdržavaju i samo produbljuju kontekste. Tako možemo primetiti da …

Continue reading Hleba i cirkusa

Najavljujemo… moderatorski tim za književno veče sa Markom Vidojkovićem

Zadovoljstvo nam je da predstavimo moderatore na predstojećoj književnoj večeri sa Markom Vidojkovićem. Marka će ugostiti i s njim voditi razgovor: Jana Jacić, profesor jezika i književnosti Jana je rođena 1990.godine u Požarevcu. Zvanje mastera profesora jezika i književnosti je stekla na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (profil: engleski jezik, književnost i kultura). Učesnica je …

Continue reading Najavljujemo… moderatorski tim za književno veče sa Markom Vidojkovićem