Pokret protiv diskriminacije i mobinga (VIDEO)

Sa sajta poverenika za ravnopravnost citiramo definiciju diskriminacije. (http://ravnopravnost.gov.rs/rs/diskriminacija/sta-je-diskriminacija/) Najjednostavnije rečeno, diskriminacija je nejednako postupanje prema osobi ili nekoj grupi na osnovu nekog njihovog ličnog svojstva, što za posledicu ima nejednakost u šansama da ostvare ustavom i zakonom zagarantovana prava. To je nejednako tretiranje, isključivanje, odnosno dovođenje u podređen položaj pojedinaca ili grupa ljudi koji …

Continue reading Pokret protiv diskriminacije i mobinga (VIDEO)