Ništav konkurs i odluka o izboru direktora JKP Vodovod i kanalizacija, nezakonit izbor Aleksandra Dimitrijevića, hitno stavljanje van snage svih akata

Nakon što je u statusu vršioca dužnosti proveo nekoliko meseci nezakonito i suprotno Zakonu o javnim preduzećima, a u istom statusu je preduzeo niz radnji vezanih za zaključenje ništavog zakupa JKP Vodovod i kanalizacija i javnog izvršitelja, utvrdili smo i da je nezakonito izabran na mesto direktora ovog preduzeća. Nezakonito izabran direktor JKP Vodovod i …

Continue reading Ništav konkurs i odluka o izboru direktora JKP Vodovod i kanalizacija, nezakonit izbor Aleksandra Dimitrijevića, hitno stavljanje van snage svih akata

Odgovor disciplinskog tužioca-direktno kršenje Etičkog kodeksa javnih izvršitelja

Dana 21.08. podneli smo prijavu disciplinskom tužiocu Komore javnih izvršitelja protiv Marka Nikolića, jer smo smatrali da je izvršio teže disciplinske povrede Etičkog kodeksa javnih izvršitelja, a pre svega povredu koja se odnosi na dostojnost u obavljanju izvršiteljske funkcije, povredu člana koji predviđa nespojivost funkcije sa poslovima i funkcijama koji su nespojivi sa poslovima izvršenja i …

Continue reading Odgovor disciplinskog tužioca-direktno kršenje Etičkog kodeksa javnih izvršitelja

Odgovor Inicijative “Zajedno protiv izgradnje spalionice guma u Kostolcu” na tvrdnje zastupnika kompanije „Power of nature“, Predraga Brajovića

Polazeći od intervjua, koji je Predrag Brajović dao za medijsku kuću Boom 93, Inicijativa „Zajedno protiv izgradnje spalionice guma u Kostolcu“ koju čine građani i predstavnici civilnih organizacija i stranaka koji su potpisali platformu o zajedničkom nastupu želi da pruži odgovore na iznete tvrdnje.Na iznet stav da se u Kostolcu ne gradi bilo kakva spalionica, …

Continue reading Odgovor Inicijative “Zajedno protiv izgradnje spalionice guma u Kostolcu” na tvrdnje zastupnika kompanije „Power of nature“, Predraga Brajovića

Sukob interesa kao najbolja preporuka za napredovanje, novo imenovanje u GIK

Sem što je prećutno abolirala Aleksandra Dimitrijevića i konvalidirala njegove radnje u aferi Zakup Vodovoda, imenovanjem na mesto direktora JKP Vodovod gde je do sada bio vršilac dužnosti i tako potvrdila naše prethodne sumnje da su akteri gradske vlasti saučesnici, ona je otišla i korak dalje u nagrađivanju direktnih učesnika. Tako je Marija Ivković, članica …

Continue reading Sukob interesa kao najbolja preporuka za napredovanje, novo imenovanje u GIK

Potpisnik ništavog zakupa unapređen iz V.D. u direktora, šamar u lice svim građanima

Na današnjoj sednici skupštine grada Požarevca, imenovan je za direktora JKP Vodovod i kanalizacija dosadašnji vršilac dužnosti, Aleksandar Dimitrijević. Na ovaj način, okončana je višemesečna vanredna situacija u kojoj je imenovani imao status vršioca dužnosti, a deo tog vremena je zastupao JKP i nezakonito. Dana 9.10. skupština grada usvojila je rešenje kojem se konstatuje prestanak …

Continue reading Potpisnik ništavog zakupa unapređen iz V.D. u direktora, šamar u lice svim građanima

Poništena javna nabavka gradskog i prigradskog prevoza, Grad duguje više miliona na ime troškova postupka po pravnom sredstvu

Dana 06.10. objavljena je informacija da je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javih nabavki usvojila kao osnovan zahtev drugog ponuđača, Arriva Litas, te je u celini poništila otvoreni postupak javne nabavke gradskog prevoza. Podsećamo da smo dana 24.09. tekuće godine,  a tragom vesti o dodeli javne nabavke javnog gradskog i prigradskog prevoza u …

Continue reading Poništena javna nabavka gradskog i prigradskog prevoza, Grad duguje više miliona na ime troškova postupka po pravnom sredstvu

Odgovori gradske uprave i ministarstva u pogledu spalionice guma u Kostolcu

Pokret Jasno i glasno uputio je dana 14.09. tekuće godine zahteve za informacije od javnog značaja , a u pogledu nameravanog postrojenja za pirolitički tretman otpadnih guma u Kostolcu. S tim u vezi, od oba subjekta smo dobili važne odgovore. Najpre, Grad je potvrdio nameru gradnje na parceli 3/4 i 3/5 Ko Kostolac. Ministarstvo nam …

Continue reading Odgovori gradske uprave i ministarstva u pogledu spalionice guma u Kostolcu

Nakon krivične prijave protiv odgovornih za javnu nabavku prevoza, najavljeno je krivično gonjenje našeg člana

Dan nakon podnošenja krivične prijave koju je Pokret Jasno i glasno uputio odeljenju za organizovan kriminal u Kraljevu, a gde smo izneli da postoje osnovi sumnje da je izvršeno delo zloupotrebe u postupku javnih nabavki gradskog prevoza, punomoćnik osumnjičene vlasnice Continental Tours-a, obratio nam se sa zahtevom da imenujemo autora članka kako bi protiv njega …

Continue reading Nakon krivične prijave protiv odgovornih za javnu nabavku prevoza, najavljeno je krivično gonjenje našeg člana

Krivična prijava protiv odgovornih u postupku izbora gradskog prevoznika

Pokret Jasno i glasno je podneo krivičnu prijavu protiv: Aleksandra Simonovića, načelnika gradske uprave grada Požarevca kao odgovornog  lica u naručiocu javne nabavke, Vukašina Jevremovića, službenika za javne nabavke u gradskoj upravi grada Požarevca i predsednika komisije kao lica u naručiocu javne nabavke, Emine Mladenović iz Kule kod Malog Crnića, vlasnice Continental Tours kao ponuđača …

Continue reading Krivična prijava protiv odgovornih u postupku izbora gradskog prevoznika

Formirana je građanska inicijativa “Zajedno protiv spalionice guma u Kostolcu”

U sredu, 30.09. tekuće godine, u Kostolcu smo potpisali zajedničku platformu i formirali inicijativu "Zajedno protiv spalionice guma u Kostolcu" i ona je okupila ljude koji su izrazili zabrinutost oko najavljenog projekta i koji će nadalje zajedno raditi na više koloseka radi zaštite sredine i zdravlja ljudi i dobijanja garancija za zdravu životnu sredinu. Platforma …

Continue reading Formirana je građanska inicijativa “Zajedno protiv spalionice guma u Kostolcu”