Poziv građanskim inicijativama za promenu režima i preobražaj sistema

Pokret Jasno i glasno je sa ostalim članovima UGP uputio poziv za stvaranje širokog fronta: U nameri da doprinesu smanjenju društvenih konflikata i narastajućeg verbalnog i fizičkog nasilja u društvu; Imajući u vidu izražene prepreke društvenom razvoju, političko-pravnoj reformi i humanom preporodu; Smatrajući da su civilne inicijative u ovom trenutku najzdravije, najdelatnije i najkredibilnije tkivo …

Continue reading Poziv građanskim inicijativama za promenu režima i preobražaj sistema

Čerupanje novca građana-slučaj zakupa JKP Vodovod i kanalizacija, zaključenje štetnog ugovora pod okriljem korone

Tragom oglasa za uzimanje u zakup prostora za potrebe JKP "Vodovod i kanalizacija" , saznali smo da je navedenom preduzeću potreban novi poslovni prostor. Stoga smo se obratili navedenom preduzeću sa namerom da dobijemo odgovore u interesu javnosti-o prostoru koji je preduzeće uzelo u zakup, zakupodavcuu i lokaciji, kao i ugovorenim uslovima. Dobijeni odgovor otvara …

Continue reading Čerupanje novca građana-slučaj zakupa JKP Vodovod i kanalizacija, zaključenje štetnog ugovora pod okriljem korone