Уместо прославе: анализа стања тржишта рада, структуре запослености и социјалне неједнакости

Уместо прославе Првог маја, сачинили смо анализу стања радног права у Србији у контексту савремених трендова, неадекватност регулативе и социјалне … Continue reading Уместо прославе: анализа стања тржишта рада, структуре запослености и социјалне неједнакости