Tajna veza između gradskih funkcionera i DBA light- šta prvi zamisle, drugi ima već na Instagramu

Kao što smo naveli u prethodnom članku, ugovor za novogodišnju dekorativnu rasvetu dodeljen je preduzeću DBA Light iz Krnješevaca u vrednosti od 5.416.667,00 dinara bez PDV-a i ovo je preduzeće već drugu godinu uzastopno dobilo posao dekorativne rasvete u Požarevcu. Takođe je dodeljen i ugovor o montaži i demontaži dekorativne rasvete, gde je u nešto …

Continue reading Tajna veza između gradskih funkcionera i DBA light- šta prvi zamisle, drugi ima već na Instagramu

Poništena javna nabavka gradskog i prigradskog prevoza, Grad duguje više miliona na ime troškova postupka po pravnom sredstvu

Dana 06.10. objavljena je informacija da je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javih nabavki usvojila kao osnovan zahtev drugog ponuđača, Arriva Litas, te je u celini poništila otvoreni postupak javne nabavke gradskog prevoza. Podsećamo da smo dana 24.09. tekuće godine,  a tragom vesti o dodeli javne nabavke javnog gradskog i prigradskog prevoza u …

Continue reading Poništena javna nabavka gradskog i prigradskog prevoza, Grad duguje više miliona na ime troškova postupka po pravnom sredstvu

Krivična prijava protiv odgovornih u postupku izbora gradskog prevoznika

Pokret Jasno i glasno je podneo krivičnu prijavu protiv: Aleksandra Simonovića, načelnika gradske uprave grada Požarevca kao odgovornog  lica u naručiocu javne nabavke, Vukašina Jevremovića, službenika za javne nabavke u gradskoj upravi grada Požarevca i predsednika komisije kao lica u naručiocu javne nabavke, Emine Mladenović iz Kule kod Malog Crnića, vlasnice Continental Tours kao ponuđača …

Continue reading Krivična prijava protiv odgovornih u postupku izbora gradskog prevoznika

Zloupotrebe u slučaju tendera za gradski i prigradski prevoz-sporna dodela ugovora na 15 godina

Tragom vesti o dodeli javne nabavke javnog prevoza u Požarevcu sagledali smo dostupnu dokumentaciju i zaključili da postoje brojne nepravilnosti koje dalekosežno mogu ugroziti javne finansije grada Požarevca. Naime, grad Požarevac je objavio odluku o dodeli ugovora o poveravanju usluge gradskog i prigradskog prevoza na 15 godina po modelu javno-privatnog partnerstva firmi Duga iz Petlovače kod …

Continue reading Zloupotrebe u slučaju tendera za gradski i prigradski prevoz-sporna dodela ugovora na 15 godina

Zahtev Gradu za informacije o statusu odgovornih lica u JKP Vodovod i kanalizacija

Imajući u vidu da su konstituisani Skupština grada, kao i Gradsko veće, a da je u njihovoj nadležnosti izbor i razrešenje direktora i drugih upravljačkih organa javnih preduzeća, Pokret je uputio nadležnima u gradskoj upravi niz pitanja od javnog značaja. Ona se odnose na trenutno stanje u JKP „Vodovod i kanalizacija“ u pogledu odgovornog lica-direktora …

Continue reading Zahtev Gradu za informacije o statusu odgovornih lica u JKP Vodovod i kanalizacija

Podela flajera i informisanje građana o aferi “Vodovod” u organizaciji Pokreta

Članovi Pokreta u četvrtak, 03.09. tekuće godine, delili su flajere i informisali građane o aferi decenije u Požarevcu, čiji su akteri čelni ljudi JKP Vodovod i kanalizacija-v.d. direktora i Nadzorni odbor, a koja je ugrozila poslovanje, likvidnost i solventnost preduzeća i vodosnabdevanje na dugi rok. Da podsetimo, zbog restitucije starog prostora je u perspektivi bila …

Continue reading Podela flajera i informisanje građana o aferi “Vodovod” u organizaciji Pokreta

Predstavka Agenciji za borbu protiv korupcije protiv v.d. direktora JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac

Pokret Jasno i glasno je podneo predstavku Agenciji za borbu protiv korupcije, imajući u vidu član 27. i 32. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Po stupanju na dužnost v.d. direktora JKP Vodovod i kanalizacija, Aleksandar Dimitrijević je doneo novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, čime je omogućeno da njegova supruga, Jagoda …

Continue reading Predstavka Agenciji za borbu protiv korupcije protiv v.d. direktora JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac

Podnet zahtev DRI da sprovede reviziju i preduzme mere prema JKP Vodovod i kanalizacija

Pokret Jasno i glasno podneo je predlog za obavljanje revizije kod subjekta revizije- JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac i preduzimanje mera u nadležnosti Državne revizorske institucije, a u pogledu zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora na deset godina i u vrednosti od preko milion evra bez PDV. Postoji osnovana sumnja da su likvidnost i solventnost …

Continue reading Podnet zahtev DRI da sprovede reviziju i preduzme mere prema JKP Vodovod i kanalizacija

Krivična prijava protiv odgovornih u JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac i s njima povezanih lica u aferi decenije u Požarevcu

Na ovaj način, pod okriljem korone i u postupku fingirane hitnosti, JKP Vodovod i kanalizacija pribavio je u zakup prostor po astronomskoj ceni i na period od deset godina, ne vodeći računa o tome da obavlja delatnost od javnog interesa i da nije tržišni subjekt, oštetivši ovo preduzeće i Grad kao osnivača, te propustivši da svoju imovinu uveća pribavljanjem u svojinu, pa tako postoje osnovi sumnje da je tokom ovog postupka učinjeno više krivičnih dela i da je rečo radnjama nesumnjivo nedomaćinskog poslovanja koje može ugroziti likvidnost preduzeća i vodosnabdevanje koje je delatnost opšteg interesa.

Čerupanje novca građana-slučaj zakupa JKP Vodovod i kanalizacija, zaključenje štetnog ugovora pod okriljem korone

Tragom oglasa za uzimanje u zakup prostora za potrebe JKP "Vodovod i kanalizacija" , saznali smo da je navedenom preduzeću potreban novi poslovni prostor. Stoga smo se obratili navedenom preduzeću sa namerom da dobijemo odgovore u interesu javnosti-o prostoru koji je preduzeće uzelo u zakup, zakupodavcuu i lokaciji, kao i ugovorenim uslovima. Dobijeni odgovor otvara …

Continue reading Čerupanje novca građana-slučaj zakupa JKP Vodovod i kanalizacija, zaključenje štetnog ugovora pod okriljem korone