Zahtev Gradu za informacije o statusu odgovornih lica u JKP Vodovod i kanalizacija

Imajući u vidu da su konstituisani Skupština grada, kao i Gradsko veće, a da je u njihovoj nadležnosti izbor i razrešenje direktora i drugih upravljačkih organa javnih preduzeća, Pokret je uputio nadležnima u gradskoj upravi niz pitanja od javnog značaja. Ona se odnose na trenutno stanje u JKP „Vodovod i kanalizacija“ u pogledu odgovornog lica-direktora …

Continue reading Zahtev Gradu za informacije o statusu odgovornih lica u JKP Vodovod i kanalizacija

Podela flajera i informisanje građana o aferi “Vodovod” u organizaciji Pokreta

Članovi Pokreta u četvrtak, 03.09. tekuće godine, delili su flajere i informisali građane o aferi decenije u Požarevcu, čiji su akteri čelni ljudi JKP Vodovod i kanalizacija-v.d. direktora i Nadzorni odbor, a koja je ugrozila poslovanje, likvidnost i solventnost preduzeća i vodosnabdevanje na dugi rok. Da podsetimo, zbog restitucije starog prostora je u perspektivi bila …

Continue reading Podela flajera i informisanje građana o aferi “Vodovod” u organizaciji Pokreta

Predstavka Agenciji za borbu protiv korupcije protiv v.d. direktora JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac

Pokret Jasno i glasno je podneo predstavku Agenciji za borbu protiv korupcije, imajući u vidu član 27. i 32. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Po stupanju na dužnost v.d. direktora JKP Vodovod i kanalizacija, Aleksandar Dimitrijević je doneo novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, čime je omogućeno da njegova supruga, Jagoda …

Continue reading Predstavka Agenciji za borbu protiv korupcije protiv v.d. direktora JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac

Podnet zahtev DRI da sprovede reviziju i preduzme mere prema JKP Vodovod i kanalizacija

Pokret Jasno i glasno podneo je predlog za obavljanje revizije kod subjekta revizije- JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac i preduzimanje mera u nadležnosti Državne revizorske institucije, a u pogledu zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora na deset godina i u vrednosti od preko milion evra bez PDV. Postoji osnovana sumnja da su likvidnost i solventnost …

Continue reading Podnet zahtev DRI da sprovede reviziju i preduzme mere prema JKP Vodovod i kanalizacija

Krivična prijava protiv odgovornih u JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac i s njima povezanih lica u aferi decenije u Požarevcu

Na ovaj način, pod okriljem korone i u postupku fingirane hitnosti, JKP Vodovod i kanalizacija pribavio je u zakup prostor po astronomskoj ceni i na period od deset godina, ne vodeći računa o tome da obavlja delatnost od javnog interesa i da nije tržišni subjekt, oštetivši ovo preduzeće i Grad kao osnivača, te propustivši da svoju imovinu uveća pribavljanjem u svojinu, pa tako postoje osnovi sumnje da je tokom ovog postupka učinjeno više krivičnih dela i da je rečo radnjama nesumnjivo nedomaćinskog poslovanja koje može ugroziti likvidnost preduzeća i vodosnabdevanje koje je delatnost opšteg interesa.

Čerupanje novca građana-slučaj zakupa JKP Vodovod i kanalizacija, zaključenje štetnog ugovora pod okriljem korone

Tragom oglasa za uzimanje u zakup prostora za potrebe JKP "Vodovod i kanalizacija" , saznali smo da je navedenom preduzeću potreban novi poslovni prostor. Stoga smo se obratili navedenom preduzeću sa namerom da dobijemo odgovore u interesu javnosti-o prostoru koji je preduzeće uzelo u zakup, zakupodavcuu i lokaciji, kao i ugovorenim uslovima. Dobijeni odgovor otvara …

Continue reading Čerupanje novca građana-slučaj zakupa JKP Vodovod i kanalizacija, zaključenje štetnog ugovora pod okriljem korone

Velika zajednička pobeda- neće biti spalionice opasnog otpada u Požarevcu, sumnja u zloupotrebe i sukob interesa pri prodaji parcele

Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo građane da namera gradnje spalionice opasnog otpada koja je obznanjena pre godinu dana od gradonačelnika i korejskog investitora, Elias Eco DOO, a koji su tada potpisali memorandum o saradnji, neće biti realizovana u našem gradu. Naime, u utorak, dana 12.5.2020. godine objavljen je oglas u Reči naroda, iz koga  proizilazi druga …

Continue reading Velika zajednička pobeda- neće biti spalionice opasnog otpada u Požarevcu, sumnja u zloupotrebe i sukob interesa pri prodaji parcele

Performans Pokreta kao odgovor na neustavno delovanje vlasti

Pokret Jasno i glasno je u četvrtak, 30.04.2020. godine organizovao performans u gradskom parku u Požarevcu, želeći da skrene pažnju na zloupotrebe vlasti tokom borbe protiv epidemije koronavirusa. Istaknuto je da je u Srbiji na delu kršenje ustavom utvrđenih prava građana, te da je izvršen državni udar i koncentracija vlasti u rukama jednog čoveka, Aleksandra …

Continue reading Performans Pokreta kao odgovor na neustavno delovanje vlasti

UGP: ZAUSTAVITI DIVLJANJE HULIGANA POD KONTROLOM VLASTI

Posle huliganstva u organizaciji Srpske napredne stranke, paljenja baklji i nesmetane šetnje njihovih aktivista u vreme policijskog časa, jasno je da su država i institucije uzurpirani u interesu vladajuće stranke. Vlast je uspostavila paralelne, nasilne strukture koje rukovode legalnim strukturama države. Za ovu vlast neprijatelj mora da postoji. Kad ga ne pronađe spolja, pravi ga …

Continue reading UGP: ZAUSTAVITI DIVLJANJE HULIGANA POD KONTROLOM VLASTI

Osuda mizoginih i seksističkih postupaka Dragana J. Vučićevića prema Žaklini Tatalović

Kao organizacija koja baštini rodnu ravnopravnost kao temeljnu vrednost, kao i principe etičkog i profesionalnog postupanja u obavljanju svake, pa tako i novinarske profesije, najoštrije osuđujemo aktivnosti uznemiravanja i povrede ugleda Žakline Tatalović od strane Dragana J. Vučićevića. Na društvenim mrežama već mesecima traje opskurno ponašanje i targetiranje Žakline Tatalović, koje nije primereno ni kafanskom …

Continue reading Osuda mizoginih i seksističkih postupaka Dragana J. Vučićevića prema Žaklini Tatalović