Fabrika za pirolizu gume u Kostolcu, još jedno lažno eko rešenje- grad Požarevac kao omiljena desetinacija za otpad?

Tragom vesti da je u Kostolcu planirana fabrika za “pirolitički tretman otpadne gume i plastike i proizvodnju električne energije”, vođeni osnovanom zabrinutošću za životnu sredinu i zdravlje ljudi na celom prostoru Požarevca, a prevashodno Kostolca, preduzeli smo korake da se o navedenom projektu i samom tretmanu guma informišemo. Naša bojazan svoj osnov ima u prošlogodišnjem …

Continue reading Fabrika za pirolizu gume u Kostolcu, još jedno lažno eko rešenje- grad Požarevac kao omiljena desetinacija za otpad?

Zloupotrebe u slučaju tendera za gradski i prigradski prevoz-sporna dodela ugovora na 15 godina

Tragom vesti o dodeli javne nabavke javnog prevoza u Požarevcu sagledali smo dostupnu dokumentaciju i zaključili da postoje brojne nepravilnosti koje dalekosežno mogu ugroziti javne finansije grada Požarevca. Naime, grad Požarevac je objavio odluku o dodeli ugovora o poveravanju usluge gradskog i prigradskog prevoza na 15 godina po modelu javno-privatnog partnerstva firmi Duga iz Petlovače kod …

Continue reading Zloupotrebe u slučaju tendera za gradski i prigradski prevoz-sporna dodela ugovora na 15 godina

Zahtev Gradu za informacije o statusu odgovornih lica u JKP Vodovod i kanalizacija

Imajući u vidu da su konstituisani Skupština grada, kao i Gradsko veće, a da je u njihovoj nadležnosti izbor i razrešenje direktora i drugih upravljačkih organa javnih preduzeća, Pokret je uputio nadležnima u gradskoj upravi niz pitanja od javnog značaja. Ona se odnose na trenutno stanje u JKP „Vodovod i kanalizacija“ u pogledu odgovornog lica-direktora …

Continue reading Zahtev Gradu za informacije o statusu odgovornih lica u JKP Vodovod i kanalizacija

Podela flajera i informisanje građana o aferi “Vodovod” u organizaciji Pokreta

Članovi Pokreta u četvrtak, 03.09. tekuće godine, delili su flajere i informisali građane o aferi decenije u Požarevcu, čiji su akteri čelni ljudi JKP Vodovod i kanalizacija-v.d. direktora i Nadzorni odbor, a koja je ugrozila poslovanje, likvidnost i solventnost preduzeća i vodosnabdevanje na dugi rok. Da podsetimo, zbog restitucije starog prostora je u perspektivi bila …

Continue reading Podela flajera i informisanje građana o aferi “Vodovod” u organizaciji Pokreta