Velika zajednička pobeda- neće biti spalionice opasnog otpada u Požarevcu, sumnja u zloupotrebe i sukob interesa pri prodaji parcele

Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo građane da namera gradnje spalionice opasnog otpada koja je obznanjena pre godinu dana od gradonačelnika i korejskog investitora, Elias Eco DOO, a koji su tada potpisali memorandum o saradnji, neće biti realizovana u našem gradu. Naime, u utorak, dana 12.5.2020. godine objavljen je oglas u Reči naroda, iz koga  proizilazi druga …

Continue reading Velika zajednička pobeda- neće biti spalionice opasnog otpada u Požarevcu, sumnja u zloupotrebe i sukob interesa pri prodaji parcele

Slučaj spalionica opasnog otpada-opasnost da će se realizovati opasna namera

U svetlu nezvaničnih saznanja da je u toku postupak pred nadležnim organima Republike i Grada u cilju ozakonjenja i realizacije plana izgradnje spalionice opasnog otpada na teritoriji Požarevca, Pokret je na obe adrese uputio nove zahteve za pristup informacijama od javnog značaja.