Predstavka Agenciji za borbu protiv korupcije protiv v.d. direktora JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac

Pokret Jasno i glasno je podneo predstavku Agenciji za borbu protiv korupcije, imajući u vidu član 27. i 32. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Po stupanju na dužnost v.d. direktora JKP Vodovod i kanalizacija, Aleksandar Dimitrijević je doneo novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, čime je omogućeno da njegova supruga, Jagoda …

Continue reading Predstavka Agenciji za borbu protiv korupcije protiv v.d. direktora JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac

Ozbiljne zloupotrebe i ništave radnje prilikom konstituisanja skupštine opštine Kučevo

Po održanim lokalnim izborima u Kučevu, izborna komisija je u izveštaju utvrdila da su mandate dobili: lista Aleksandar Vučić-Za našu decu (35), Ivica Dačić-Socijalistička partija Srbije (5), Zajedno za promene Koalicija Jedinstvena Srbija-Vlaška narodna stranka (2), Vlaška stranka Most (1). Predsednik iz prethodnog saziva je,  u skladu sa propisima, sazvao konstitutivnu sednicu skupštine opštine Kučevo …

Continue reading Ozbiljne zloupotrebe i ništave radnje prilikom konstituisanja skupštine opštine Kučevo

Prijava Komori izvršitelja iz Požarevca zbog kršenja pravila etike

  Poret Jasno i glasno podneo je Komori javnih izvršitelja prijavu protiv Marka Nikolića iz Požarevca u skladu sa članom 527. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, budući da je izvršio teže disciplinske povrede Etičkog kodeksa javnih izvršitelja koje su dovele do teškog ugrožavanja ugleda javnih izvršitelja, i to povredu načela dostojnosti, zakonitosti, nespojivosti funkcije sa …

Continue reading Prijava Komori izvršitelja iz Požarevca zbog kršenja pravila etike

Podnet zahtev DRI da sprovede reviziju i preduzme mere prema JKP Vodovod i kanalizacija

Pokret Jasno i glasno podneo je predlog za obavljanje revizije kod subjekta revizije- JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac i preduzimanje mera u nadležnosti Državne revizorske institucije, a u pogledu zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora na deset godina i u vrednosti od preko milion evra bez PDV. Postoji osnovana sumnja da su likvidnost i solventnost …

Continue reading Podnet zahtev DRI da sprovede reviziju i preduzme mere prema JKP Vodovod i kanalizacija

Zahtev pravobranilaštvu da poništi štetan ugovor JKP Vodovod i kanalizacija

Gradsko javno pravobranilaštvo obavešteno je o štetnom ugovoru JKP VODOVOD I KANALIZACIJA i podneli smo ZAHTEV ZA POKRETANJE POSTUPKA PONIŠTENJA ŠTETNOG UGOVORA I ZAŠTITU PRAVA I INTERESA GRADA POŽAREVCA Obzirom na to da je ugovor uzmeđu JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac i NN lica br. 01-3877.1 od 8.6.2020. zaključen posle sprovedenog nezakonitog postupka za koji …

Continue reading Zahtev pravobranilaštvu da poništi štetan ugovor JKP Vodovod i kanalizacija

Krivična prijava protiv odgovornih u JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac i s njima povezanih lica u aferi decenije u Požarevcu

Na ovaj način, pod okriljem korone i u postupku fingirane hitnosti, JKP Vodovod i kanalizacija pribavio je u zakup prostor po astronomskoj ceni i na period od deset godina, ne vodeći računa o tome da obavlja delatnost od javnog interesa i da nije tržišni subjekt, oštetivši ovo preduzeće i Grad kao osnivača, te propustivši da svoju imovinu uveća pribavljanjem u svojinu, pa tako postoje osnovi sumnje da je tokom ovog postupka učinjeno više krivičnih dela i da je rečo radnjama nesumnjivo nedomaćinskog poslovanja koje može ugroziti likvidnost preduzeća i vodosnabdevanje koje je delatnost opšteg interesa.