Dostavljen je odgovor nadležnog ministarstva vezan za spalionicu opasnog otpada

U vezi sa dopisom Pokreta i zahtevom za informacijama od javnog značaja, dostavljen je od strane ministarstva za zaštitu životne sredine odgovor na postavljena pitanja. Iz odgovora proizilazi definitivna namera gradnje spalionice u Požarevcu, nema odgovora da li će se spaljivati i opasan otpad, investitor još uvek nije pokrenuo postupak dobijanja dozvole, te je nepoznato postoji li studija o štetnim uticajima.

Nelogičnost koja proizilazi iz odgovora je da prema njemu, nije poznato da li će se tretirati opasan otpad, dok iz dokumentacije i prepiske između ministarstva i grada decidirano stoji da je reč o opasnom otpadu. Continue reading Dostavljen je odgovor nadležnog ministarstva vezan za spalionicu opasnog otpada